Rahvusvahelisest kaitsest kasusaajate ümberasustamise mehhanismi loomise võimalikkus EU-s

 
Rambolli nimeline konsultatsiooniettevõte (http://www.ramboll.com) on aastal 2010 teinud Euroopa komisjonile uuringu ja esitanud lõpparuande. Uuringu teema on "Rahvusvahelisest kaitsest kasusaajate ümberasustamise mehhanismi loomise võimalikkus" or smthng.
 
Lugesin selle dokumendi pühapäeval diagonaalis ja tähtsamatel punktidel peatudes ning oma keeleoskuse piires märkmeid tehes läbi. Seega, kui kellelgi on mulle märkusi või tähelepankuid, võite neid teha.  Aruanne ise on täies mahus loetav aadressil https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf
 
 
Töös analüüsitakse EU rahvastikku ja erinevate riikide andmeid ning nende põhjal pakutakse välja erinevaid stsenaariume põgenike ümberasustamiseks ja koormuse jaotamiseks ("Relocation and burden-sharing")
 
 
Tuleb välja, et EU algatusel on aastal 2009 toimunud pilootprojekt illegaalide Maltalt Prantsusmaale ümberasustamiseks, mille käigus plaanitava 80 inimese asemel asustati ümber 91 inimest, neist 47 üksikut täiskasvanut (eeldatavasti meest, sest naised-lapsed on eraldi välja toodud), 9 üksikut naist lastega (kokku 18 isikut), 18 last, 9 peret (kokku 29 isikut) ja 8 isikut, kes vajasid pikaajalist meditsiinilist hoolt. Ümberasustatud isikud olid pärit Aafrikast, neil oli puudulik keeleoskus ning puudusid kaasaegsed teadmised töötamise kohta. Näiteks on toodud Aafrikast pärit ehitustööliste võimetus hakkama saada Prantsusmaa ehitussektoris.
 
Välja on toodud ümberasustamise projekti kulud:
_______________________________________________________________
Table 5: Relocation cost per person (2009 pilot project from Malta to France)
€ 7,974.00 TOTAL per person 
€ 1,073.00 Selection and travel phase 
€ 225 per person were allocated to IOM in order to deliver medical
checks and pre-departure measures, transport and administrative
support for the transfer of persons.
€ 6,901.00 Accommodation and support in France 
€ 26-27 Cost per person per day: (based on the cost in provisory
reception centres for refugees).
_______________________________________________________________
 
Seega Maltalt Prantsusmaale reisi ja uuel asukohamaal elama asumise kulud on minu arusaamise järgi ligi 8000.-€ per/illegaal ja sellele hakkavad lisanduma igapäevased elementaarsed kulud 26-27€/päevas illegaalidele mõeldud keskuses. Aastas teeb see ülalpidmaiskuludeks üle 20000.-€/isik eeldusel, et nad jäävadki riigi sotsiaalsüsteemi koormama, mis nende tausta arvestades on reaalne. Küsin siia juurde - kelle sissetulek lugejatest Eestis on üle 20000.-€ aastas ?
 
Võrdluseks on tegelikkuses aga aastal 2008 Prantsusmaale vastu võetud peaaegu 42000 isikut ning Eestigi on juba siis panustanud 15 inimese vastuvõtuga. 
 
Vaata tabelit 7
 
Uuringu raames tehtud intervjuudes erinevate riikide esindajate ning MTÜdega toodi ümberasustamise ohte ja võimalusi analüüsides välja, et "väikeste riikide vastuvõetud 5...15 inimest aastas pole eesmärgi saavutamiseks piisav" ( One NGO interviewee suggested that a small-scale programme, in which small Member States might accept 5-10 people for relocation in a year would be inefficient, and that numbers would need to be larger). Vaatame siis Eestimaal ringi ja otsime meil tegutsevaid MTÜsid, kes EU rahade kulutamise raames saavad ainult samasuguseid intekaid anda. Inimõiguste instituudid ja keskused ? Kõikvõimalikud "pagulasabid" ? 
 
Töö koostajad toonitasid, et aruande sisu ei pruugi kokku langeda EU vaadete ning plaanidega (The present report does not necessarily represent the viewpoint of the European Commission.) kuid paistab, et seda materjali on siiski hakatud võtma kui reaalset tegevuskava. 
Esimene seos tekkis kuulates meie Presidendi seisukohta hakata maksma EU rahakotti 20% rohkem. See sobib aga EU ümberasustamise plaaniga hästi, sest kogu selle jama rahastamiseks peale Inglismaa lahkumist EUst kulub suur hunnik raha ja vaja on suurendada ümberasustamiseks vajaliku fondi suurust (Funding would be provided through the European
Refugee Fund. The size of the Fund would be increased.)
 
Nüüd aga tulevad pommidena kaks tabelit, kus uuringu autorid on erinevaid metoodikaid kasutades asunud hõredama asustusega Euroopa riike illegaalseid immigrante täis pumpama. Esimeses lähenduses kasvatavad nad Eesti 1,3 miljonilise rahvaarvu 7,6miljoni peale ning teises tabelis lastakse Excelil lausa taevasse lennata, suurendades aastal 2008 EUROSTATI andmetel 495 miljoni elanikuga Euroopa rahvastiku 3,8 miljardini. Selle tabeli andmetel elaks Eestis tulevikus 43 miljonit inimest, mis tähendaks, et praegusi eestlasi olek oma riigis 3%
 
 
See on hea, et sellised anaüüsid on internetis avalikult saadaval. On, millele mõelda, ja on, mida karta. Eesti tulevik paistab olevat väga tume, kui praegu lasta meie valitsustel joosta EU poolt näidatud suunas. Tegelikult tahaks aga rohkem teada sellest, mida meie valitsus teeb, arvab ja mõtleb ning milliseid otsuseid kuskil kabinettides vastu võetakse. 
 
Mulle tundub aga, et Maire Aunaste Portugali majaost ei olegi kõige arukam otsus, sest vaevalt pakuks 8 korda suureneva rahvastikuga Portugal talle tulevikus võimalust ilma katmata näoga majast väljuda.
 
 
Käesolev kirjutis sisaldab internetis avalikult loetava dokumendi viiteid, pilte ning minu isiklikke seisukohti.
 

Leib omadele jagatud, tsirkus volikogus jätkub. Advendieelne volikogu.

Kuna ise kogun alles oma järgmise jutukese tarbeks materjali, avaldan siin laiemale lugejaskonnale viite Terje Rudissaare blogile, kus ta kirjeldab  detailselt ja põhjendatult viimasel volikogu istungil juhtunut, kus opositsiooni liikmed vastu ei pidanud ja istungilt lahkusid. Pole siis ime, miks istungeid Volise kaudu enam üle ei kanta. Osalejate arvates ei suudaks normaalsed inimesed sellise jama vaatamist  välja kannatada :)

 

Tundub, et "suure rahajagamise järgsel hommikul" valitseb valitsejate hulgas alles sügav pohmell ning nad ei suuda ära otsustada, kas tööle hakata või minna Lätti uue laari järgi. Sest korraga anti nii palju, et osa pappi on veel ju alles. Mille muuga selgitada seaduste mittetundmisega seotud möödapanekuid.

 

Muuseas, lugedes lugusid ümberkaudsete ühinenud omavalitsuste olukorrast, paistab kõikides sarnaseid jooni. Suured rahajagamised, opositsiooniga mittearvestamine, vastastest teerulliga üle sõitmine ja rumalate otsuste tegemine. On ka korruptsioonijuhtumeid, sest kahe võimu vahelisel "hallil ajal", kus vanad reeglid on poolenisti jõu kaotanud ja uued poolenisti veel ei kehti, tekib ikka tahtmine midagi ka oma taskusse libistada. Aga need juhtumid tulevad juba tasapisi päevavalgele.

 

Terje Rudissaare põhjalikke ja põhjendatud mõtteid peale viimast volikogust saab lugeda siit.

 

Ära enam kunagi nii tee !

 
Ma olen alati arvanud, et vallavolikogusse valitakse parimad ja ainult parimad, ilusaimad ning ilmtingimata kõige targemad inimesed. Kindlasti on ned inimesed aga alati kõige ausamad, sest nemad otsustavad minu ja Sinu maksuraha kulutades selle üle, kuidas meie ja teie elu koduvallas on organiseeritud, mitte selle üle, kuidas nende endi elu võiks muretumalt veereda. Olen alati neile alt üles vaadanud ja kui sain ise neli aastat tagasi volikokku, tundsin, et olen neist kõikidest kõige rumalam ja kogenematum. Revisjonikomisjonis nägin, et taas on kõik teised targemad kui mina.
Hangete läbiviimisel vaatasin, millise kergusega muudeti tööde käigus tingimusi ja võeti vastu mittekorrektseid tulemusi. Nägin, millise elegantsiga otsustatakse nõukogudes müüke, mida ei oleks pidanud toimuma.
 
Ma sain aru, et inimesed, kes neid otsuseid tegid, on nii targad, et nende arvates on terve Maailm nende loodud ja siin kehtivad nende loodud seadused, mille serval nad JOKK-skeem kasutades karistamatult balansseerivad. Ja neid pole võimalik nende tegude eest karistada. 
 
Ma oleksin pidanud olema revisjonikomisjonis veel järjekindlam, otsustavam, põhjalikum ja kui sellest poleks piisanud, jäärapäisem. Olin oma valijatele lubanud, et aitan muuta valla juhtimise läbipaistvamaks ja ausamaks. Ma ei tulnud sellega toime. 
 
 
Tartus on käimas oma korruptsiooniskandaal, kus kaks abilinnapead jäävad "ilma oma peadest" - kujundlikult. Jõgeva vallal pole sellele täna veel midagi sama mastaapset vastu panna, kui et " kodanik .....tegevuses on väärteo tunnused ning Politsei- ja Piirivalveamet on alustanud asjaolude selgitamiseks väärteomenetlust." Me kõik teame, et peaaegu kõik eestlased on kriminaal- või väärteo korras karistatud ning seekordne väärteomenetlus päädib ilmselt ainult näpuvibutusega ja kokkuvõttega "ära enam nii tee" aga olgu need kaks juhtumit mõtteaineks kõikidele praegustele ja tulevastele ametnikele ja volikogulastele. Kui uues revkomis on olemas mõni terav pliiats ja koalitsioonilised revkomi liikmed ei suuda teda piisavalt segada, võivad sellised teod päevavalgele tulla. Tartu skandaalis osalejatest on saanud avalikud meediastaarid.

Viisakusest kasutasin pildil musti ristkülikuid nimede varjamiseks kuid kellest jutt, saate teada, kui vaatate hoolega volikogu istungi ülekannet https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/30262?video=75003594_30262_28_09_2017_14_00_37&kid=12776, eelnõu hääletamine toimub 18:00 minutist alates.
 
 
 
Sellised said minu isiklikud mõtted ja seisukohad kirja sel reedel kahe õlle kõrvale ning ausalt öeldes hoidsin selle avaldamisel enne valimisi ennast tagasi.
 
Rahulikku nädalavahetust kõigile, kes ei pea muretsema, millal nende kohta mõni vana jama võib kuskilt pinnale ujuda. 
Kui aga keegi mulle materjale saadab ning selles esinev info on tõene, julgen ma selle alati ka avaldada.
 

Kalanäost ja kantseliidist.


Otsustasin avaldada selle kirjutise alles peale valimisi, et minu pihta ei hakkaks lendama süüdistused sopaloopimises, millena see oleks võinud enne valimisi tunduda. Peale valimisi peaks aga jutt kõlama taas objektiivsena ning minu kommentaarid on taas minu enda isiklik arvamus ja minu südametunnistuse asi.
Mul on lihtsalt alati hea meel rääkida huvilistele, milline on elu volikogus, mille moodustamisele aitasid taas kaasa kõik, kes ei pidanud paljuks täita oma põhiseaduslikku kohust ja teha see pisike kuid kaunis liigutus - anda oma hääl parimale kandidaadile.
 
Jõgeva vallavolikogu fraktsiooni inimene saatis volikogu esimees Tiit Läänele pika ja põhjaliku arupärimise, millele adressaat volikogu istungil suuliselt kalanäoga vastas. Et vastused lisaks Volise kasutajatele ka FB-rahvani tuua, palus Hardi edastada vastused kirjalikult. Siin nad on, vanas heas sõbralikult manitsevas ja tögavas kantseliidis ja taas võime panna vanale teemale "Sulli ja feimi" alapealkirjaks  "Mina ei tee kunagi midagi valesti".

Kes soovib vaadata, millist ükskõikset ja üleolevat kalanägu on võimalik küsimustele vastamiseks näole manada, peab vaatama Volise ülekannet www.volis.ee .
 
Kirjast nopitud punktid stiilis "küsimus -> vastus -> minu isiklik kommentaar" :
 
"Suur tänu Teile põhjaliku arupärimise eest mulle kui volikogu esimehele. Suuliselt vastasin sellele 28. septembril toimunud volikogu istungil ja käesolevaga vastan Teie arupärimisele ka kirjalikult."
_____________________________________
Küsimus 1:
Palun andke ülevaade volikogu ja valitsusega seotud välislähetustest, nende kuludest ja koosseisudest alates 01.01.2016.
 
Vastus:
2016. aastal toimusid volikogu ja valitsusega seotud välislähetused Valgevenesse, Soome, Ukrainasse ja Poola. Neis osales 8 volikogu ja 4 valitsuse liiget. Kulud kokku 4584.79 eurot.
2017. aastal toimusid volikogu ja valitsusega seotud välislähetused Valgevenesse, Soome ja Ukrainasse. Neis osales 7 volikogu ja 2 valitsuse liiget. Kulud kokku olid 4203.89 eurot.
 
Kommentaar - ma ei pea paljuks ametnike välislähetusi. Kui töö nõuab ja sellistest käikudest on kasu, ei saa seda pahaks panna. Lisaks ütleb vanasõna:"Pahmaja härja suud ei seota". Aga milline on nende reiside KASU vallale ja valijatele lisaks sellele, et volikogu esimees ostab endale uue läikiva Valgevene dressipluusi ? Kuna seda ei küsitud, pole sellele kahjuks ka vastust.
 
_____________________________________
Küsimus 2:
Vastavalt Jõgeva valla põhimäärusele  § 9 lg 3: „Volikogu istung toimub üldjuhul kord kuus, vajadusel kutsutakse istung kokku sagedamini. Üldjuhul lepitakse volikogu järgmise istungi toimumise aeg kokku volikogu eelmise istungi lõpus.“
Vallavolikogu järgmine koosolek lepiti kokku viimases juuli volikogus 31. augustiks 2017. Teadaolevalt jätsite Teie volikogu istungi mainitud ajal ära. Teadolevalt andsite volikogu ärajätmise otsusest teada aseesimehele 21.08.2017. Arusaamatu on Teie otsus 10 päeva enne volikogu toimumist volikogu mitte kokku kutsuda, kui toimumas oli hariduskomisjon ning menetlemist vajavaid küsimusi võib 10 päeva jooksul tulla. Samuti on toimumas haldusreform, mille iseärasusi ja tekkivaid küsimusi on kindlasti tarvilik volikogus arutada. Leian, et antud otsusega on rikutud volikogu töö printsiipe.
Kas olete võtnud vastu volikogu esimehe augusti kuu hüvitise summas 950 Eurot ja kuidas kavatsete käituda hüvitise vastuvõtmisel oktoobri kuus?
 
Vastus:
Volikogu töö printsiipe ei ole rikutud; kuna:
1. Juhin tähelepanu, et Jõgeva valla põhimääruse § 9 lg 3 sätestab, et „üldjuhul toimub“ volikogu istung kord kuus. See tähendab, et volikogu istung ei pea tingimata igas kuus toimuma. Selline on olnud ka senine praktika – juulikuus näiteks enamasti istungit ei toimu, kuid sel aastal toimus. Septembriks on meil toimunud 8 istungit.  
2. Põhjus, miks istungit kokku ei kutsunud oli selles, et 21.08.2017. a seisuga ei olnud istungil arutamiseks esitatud ühtki päevakorrapunkti eelnõud. KOKS § 43 lg 3 kohaselt  tuleb volikogu kokkukutsumisel kutses ära näidata arutusele tulevad küsimused. Kutsega koos tehakse volikogu liikmetele kättesaadavaks istungi materjalid. Antud juhul ei olnudki kutsesse midagi kirjutada – päevakorrapunkte ei olnud keegi esitanud.
3. Vastavalt Jõgeva vallavolikogu määruse „Tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine“ 
§ 2 lõikele 1 on Jõgeva Vallavolikogu esimehe töötasu suuruseks 50 % vallavanema palgamäärast. Töötasu makstakse 11 kalendrikuu eest aastas. Seega olen jah võtnud vastu augusti kuu hüvitise ning ka oktoobris võtan hüvitise vastu. Kavatsen käituda tavapäraselt.
 
Kommentaar - rumal, kes põhjendust ei leia ja päris loll, kes jätaks pakutud raha vastu võtmata. Kõik on ju jur-korrektne. Ja tulebki kõik vastu võtta, mis niisama antakse.
 
_________________________________________
 
Küsimus 3 puudutab teemat "FIE volikogu esimees":
Jõgeva vallavalitsuse istungil 14. august 2017 kanti ette eelnõu, mis nägi ette eraldada reservfondist 5112 eurot raamatu „Jõgeva vald 150“ koostamiseks  ning kanda see Teie arveldusarvele vastavalt esitatud arvele. Teadaolevalt valitsus ei kinnitanud eelnõud.
Kas Teie arvates ei ole tegemist huvide konfliktiga?
 
Vastus:
Jõgeva Vallavalitsuse 14. augustil istungil otsustati Teie nimetatud punkt päevakorrast maha võtta, seega ei kantud eelnõud ka ette.
Minu arvates ei ole tegemist huvide konfliktiga. Korruptsioonivastase seaduse § 10 lg 1 kohaselt on ametiisikul õigus tegeleda väljaspool ametikohustusi mis tahes muu tegevusega, kui see ei ole seadusega keelatud ja järgitakse toimingupiiranguid. Nagu isegi teate, olen pea kogu oma elu tegelenud põhitööna kirjutamisega. Kuna olen kirjutanud juba neli raamatut Jõgeva vallale, osalesin ka praeguse juubeliraamatu hinnapakkumusel, mille võitsin. Mina ei ole langetanud otsust tellida  raamatu koostamist ega otsust selle kohta, kes raamatu koostab.
 
Kommentaar - kui vallavalitsuse istungil oleks taotlus tagasi lükatud, oleks raamatu teemal lõplik kriips peal olnud. Tark tegu oli ta sel korral päevakorrast maha võtta ning teha palju lihtsam ja legaalne käik - panna vajalik summa valla selle aasta kolmandasse lisaeelarvesse, seekord aga juba suurema summaga. Lisaeelarve realt nimega "SUURSÜNDMUSED" leiame juba kaks korda suurema summa 10820.- ja Tiidul on oma raha ilmselt tänaseks juba käes, sest volikogu poolt kinnitatud lisaeelarvest raha maksmine käib tõesti lihtsustatud korras - arve alusel. Jään põnevusega raamatut ootama ja minus hakkab pead tõstma noor algaja kirjanduskriitik.
 
_______________________________________________
 
Küsimus 4:
Vallavolikogu 26.01.2017 istungil kinnitati volikogu revisjonikomisjoni tööplaan, millest nähtub, et revisjonikomisjoni augusti kuu koosolekul arutatakse hangete läbiviimise ja tööde kontrollimist. Teade revisjonikomisjoni toimumisest 30.08.2017 tuli teatavaks 22. august. 29. augustil kell 09.32 saabus teade revisjonikomisjoni ära jäämisest.
Täpsustage palun, millistel põhjustel istung ära jäi?
 
Vastus:
Revisjonikomisjoni koosolek jäi ära komisjoni esimehe tervislikel põhjustel.
 
Kommentaar - haiguse eest ei ole loomulikult isegi revisjonikomisjoni terasest esinaine kaitstud. Eks me saime kokku kuu aega hiljem, nagu lubatud ja vaatasime hanked kiiruga üle. Tõsi, revkomile tutvumiseks alla 10000.-€ hangete ja pakkumismenetluste dokumente ei toodud, sest "need ei ole ju olulised". Mis sest, et enamus korruptioonijuhtumeid  kohalikes omavalitsustes leiabki aset just selles hinnapiiris. Suuremad hanked on ju alati suurema tähelepanu ja kontrolli all, väikeste hangetega nihverdamine on aga paljude pisiettevõtjate leivanumber, elu ja peamine sissetulekuallikas. Sellistest leidudest oma neljaaastases revisjonitöös võin eraviisiliselt pajatada.
 
Järjejutt tulebki varsti teemal "korruptsioon Jõgeva vallas", sest minu veendumus, et politsei on korruptsioonikuritegude avastamisel päris hambutu, ei leia selles loos kinnitust.  :-D
 
 

"Lahinguväljal (valimistel) näeme, raisk !"

Kuna ma sel aastal kov valimistel ei kandideerinud, olen kogu sellest temaatikast viimased nädalad eemal olnud. Et netis uhkeldatakse aga juba täna kandidaatide nimekirjadega, otsustasin neist mõne valimisliidu kui parteidele alternatiivse jõu tekkimise suhtes oma arvamust avaldada. Kui mõtted on natuke karvased siis on selles süüdi Metsatöll.
 
Soovin kõigepealt edu ja jõudu oma endistele partneritele valimisliidust "Kõigi kodus" ning toetan igati mõtet olla kõigi vooremaalaste ja mitte mingil juhul mooramaalaste kodu.
 
Järgmisena pajataksin sellest, kuidas ise mingeid ideid omamata valimisliitu teha ja sellega seoses põnevatest juhtumistest Vooremaa valimisliidus kui mulle kõige südamelähedasema nimega seltskonnas. Sinna maandus keset suve praegune Jõgeva vallavolikokogu esimees Tiit oma pisikese sportlastest kaaskonnaga (vaata minu eelmist juttu). Peale lühikest peatust oli ta sealt aga sama ootamatult jälle läinud, võttes kaasa hulga häid mõtted (eks ta istus valimisplatvormi väljatöötamise juures) ning ilmselt ka mõned mittesportlastest inimesed.
Näotu lugu, teda usaldanud Vooremaa liidu inimesed jäid Tiidule suud lahti järgi vaatama. Ma ei taha olla ega olegi mingi oraakel aga inimesed helistasid peale seda mulle ja küsisd, kas ma midagi Tiidu sellisest plaanitavast käitumisest teadsin. No ausõna, ei teadnud, aga kuna sellelt inimeselt võib oodata mida iganes ja autunne on talle ilmselt tundmatu võõrsõna, oleks inimestel targem olnud võtta kuulda minu manitsust ettevaatusele. Tiidu õigustuseks pole aga mustlasel muud öelda, et kui omal pole, tuleb varastada ja eks inimesed peavad hääletuspäeval teda ka väärikalt "hea sõnaga" meeles. Vooremaa-nimelisele seltskonnale eesotsas Elo, Terje ja Kaidoga aga hoian kõvasti pöialt ja soovin nelja kohta volikogus.
 
Teine seltskond, mis huvi pakkus, oli loomulikult "Uus Jõgeva". Polnud väga oodatagi, et nimena midagi põnevamat oleks osatud välja mõelda ja see tuli parodeerida Vana-Jõgeva küla pealt. Ma ei tea, miks "Uus Pommiauk" poleks sobinud, see oleks Torma ja Palamuse inimesi rohkem kõnetanud kui järjekordne "Jõgeva EKP uus rajoonikomitee" aga karjäärikommunistide peas tiirlevaid plusse ja miinuseid ei suuda kogu eelneva kammajaa põhjal ilmselt keegi analüüsida.
 
Loen aga nimekirja edasi ja otsin oma küla toredat naisterahvast Ene Sööti, kes koos Tiiduga "vooremaasse läks" ning temaga koos sealt ka "ära tuli". Alles oli Vooremaa ajaleheski Tiidu sellekohane jutt, kus Ene nimi oli uhkelt tema nimekirjas üles loetletud. No otsin ja otsin ja Enet polegi - leian ta nime hoopis IRLi seltskonnast...  Ilmselt avanesid Ene silmad enne kui hilja, sest mitmed Tiidu head ja väga head tuttavad on öelnud erinevatel hetkedel ja erinevate tegevuste peale, et "siit jookseb minu jaoks Tiidu toetamisel punane joon". Loodan, et praegused nimekirjas olijad ei pea tunnistama tuntud ajakirjanikus ja kirjastajas tagantjärgi pettumist.
 
Ma olen ise musta huumori austaja ning ilmselt ka Sulle, Tiit, meeldib ikka siiralt üks parasjagu must "vooremaa-huumor", sest alguses oled Sa olnud kogu ühinemisprotsessi ajal selle nime vastu, siis tõmbad inimesi til..st lubadusega ühineda sellenimelise valimisliiduga ja lõpuks tekitad segadust inimeste nimedega samanimelises ajalehes... Ma ei taha aga teada, mida tunneb Ene, kui ta oma töö juures vanu lehti sirvides ikka ja jälle ennast Sinu nimekirjast leiab ?
 
Ühesõnaga, Tiit on käitunud oma tavapärases headuses, külvanud segadust ja minu hinnangul valetanud nii Vooremaa valimisliidu inimestele kui Vooremaa ajalehe lugejatele. 
 
 
 
 
Lisan siia veel kaks eelmises kuus sündinud fakti:
1. augustikuine volikogu istung jäeti ära põhjendusega stiilis "pole midagi arutada". Minu arvates on aga tegelik põhjus, miks volikogu esimees volikogu istungi ära jättis, ilmselt hoopis alusetu kuulujutt talle umbusalduse avaldamisest. Närv ei pidanud vastu ja mees tõmbas korraga kõiki kange ja vajutas pedaale, et viis minutit enne vana valla lõppu ise mitte kinga saada. Eks lahkumishüvitis ole liiga magus, et sellest kergekäeliselt loobuda. "Sulli ja feimi.." 
2. augustis jäi ära ka revisjonikomisjoni istung. Olin revkomi liikmena selleks põhjalikult valmistunud, küsides töö juurest kaks vaba päeva, sest teemaks olid sel aastal vallas toimunud hanked. Olen kindel, et oleksime leidnud nii mõndagi, mida süvitsi uurida ja mille üle arutleda. Päev enne istungit sain aga e-kirja, milles teatati, et komisjoni esimees (Tiidu lähim võitluskaaslane) on ootamatult haigestunud ning komisjoni istung jääb ära. Ega haigus tulles ei hüüa aga pigem ei riski kodanikud enne valimisi väiksemagi vääratusega, eriti läbi viidud hangetes, sest see võib tähendada .. mida iganes. Mulle jääb sellest aga paha maitse suhu, sest oma valijatele olen ma lubanud läbipaistvust valla juhtimisel ja lolluste vastu võitlemist.
 
Laseme siis enne lõppu ka meie, kes me enam poliitikaga ei tegele, sõbralikult koos jala sirgu. Kuldset sügist ja senise Jõgeva valla viimsepäeva kõigile ning tsiteerides klassikuid: "Valimistel näeme, raisk!"
 
Käesolevas loos on tegemist minu isiklike seisukohtade ning arvamustega reede õhtul kahe õlle kõrvale.
Raul Orav

FIE Volikogu Esimees

Täna oli vallavalitsuse istungil arutlusel järgmine päevakorrapunkt:
 
16. Raha eraldamine reservfondist
Jõgeva Vallavalitsuse korraldusega 26.062017 nr 292 kinnitati FIE Tiit Lääne hinnapakkumine 5122 eurot raamatu „Jõgeva vald 150“ koostamiseks. Jõgeva Vallavolikogu 17. oktoobri 2013. a määruse nr 22 “Jõgeva valla põhimäärus” § 38 lg 5 alusel
1. Eraldada Jõgeva valla 2017. a eelarvest tegevusalalt 011141 “Reservfond” 5112 eurot raamatu 150 aastat Jõgeva valda koostamiseks.
2. Raha kanda FIE Tiit Lääne arvelduskontole esitatud arve alusel. 
3. Korralduse koopia edastada kersti@jogevavv.ee, jana@jogevavv.ee. 
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
 
Loodan, et seekord sai vallavalitsuses terve mõistus võidu ja ühe mehe teater kestis seni, kuni tema rahasoov sahtlisse tagasi tõsteti.

Kirjanikuhärrale aga siit minu soovitused:
1. Kirjuta midagi asjalikku valmis ja siis paku müüa. Reeglina on raha teenimine kirjutaja enda risk ja raamatuid tuleb müüa inimestele, mitte ainult "riikliku tellimuse alusel" raamatukogude luugemissaalidesse.
2. Kui Sa oled poliitik, siis vali oma "teoste" avadlamiseks mingi muu aeg kui valimised.
3. See on aga päris õudne, kui raha teenimiseks kasutatakse ära oma ametiseisundit. Ära aja segamini oma FIEt, MTÜsid ja vallavolikogu esimehe ametit. Neil kõikidel on eraldi rahakotid ja neid ei täideta valla eelarvest, oma taotlusi lihtsalt valitsusele ette söötes, kellegagi nõu pidamata ja ettenähtud korras kooskõlastamata.
 
       Vaadake, kui hea raamat !
 
 
Kogu teema haakub aga detailselt minu eelmise kirjutisega "Sulli ja feimi..."  ja "Opositsiooniline matemaatika."
Meie volikogu esimehe tegevus on vähemalt järjepidev.
 
Kui keegi tahab teada, kuidas Tiit Lääne valimisliitu teeb, siis sellest tuleb juttu ilmselt õige varsti. 
 

Sulli ja feimi ehk Figaro siin, Figaro seal.

Jutt sellest, kuidas on lihtsalt mõnus selgrootuna ringi uidata ning otsida kohti, kus võõrast feimi ära kasutades ja kõigele eelnenule vilistades ambitsioonika amatöörina lõbusalt üritada jälle endale sulli ja feimi teenida.
 
Valdad ühinemisele eelnenud kevadistel "külvivolinike koosolekutel" käinud esindajad pidid inimestele selgitama ühinemise kui mitte vajalikkust siis vähemalt kasulikkust. Käisin seda mõttevahetust kuulamas Kuremaal, kus küsimustele vastasid vallavanem ja volikogu esimees. Esimene tegi oma tööd hästi, vastused olid soravad ja asjalikud. Tüüpiline hea ja usaldusväärne müügimees, kes raha eest võib rääkida oma tootest mida iganes aga ta usub sealjuures oma toote edusse ja oma ettevõttesse ning tema jutt on veenev. Kuula hoolega ja jäädki uskuma. 
 
Kahjuks ei olnud võimalus võtta videosse aga volikogu esimehe mahasuunatud pilku ja ebakindlat kehakeelt. Tüüpiline halb müügimees, kes ei usu oma tootesse, enda võimetesse ega oma firma ettevõtmistesse. Seda kõike kinnitas ka volikogu istungil toimunud isikliku arvamuse ringküsitlus ühinemise kohta, kus kõik liikmed said avameelselt oma arvamuse öelda. Mina sain omakorda kinnituse, et volikogu esimees on ühel harvadest kordadest minuga sama meelt - ühinemise vastu. 
 
Kui algas debatt uue omavalitsuse nime üle, oli üheks võimaluseks Vooremaa vald. Kodanikualgatuse korras loodi Facebooki grupp Vooremaa nime toetuseks, kus korraldati  Vooremaa-teemaliste fotode konkurss, veebigallupeid, kirjutati ajaleheartikleid (https://www.facebook.com/Vooremaavald/photos/a.1190246494374374.1073741840.1182664265132597/1190246517707705/?type=3&theater) ja saadi kokku erinevateks aruteludeks. Jõgeva vallavolikogu esimees käis samal ajal ühinemiskoosolekutel ringi ja rääkis Jõgeva nime ainuvõimalikkusest ning Jõgeva kui tugeva keskuse loomise vajalikkusest. 
 
Vaadates kõrvalt enne kohalikke valimisi uue, Vooremaa-nimelise valimisliidu loomist, tekitab selles osalev seltskond minus lootust. Seal on omavahel seljad kokku pannud minu jaoks väga hinnatud ja sümpaatsed asjalikud inimesed ning jätkuvalt olen ma Vooremaa nime kasutuselevõtu poolt omavalitsuse nimena. Ma suhtun aga alati teatud ettevaatuse ja eelarvamusega inimestesse, kelle "seisukohad on olnud liiga paindlikud" (poliitkorrektne väljend selgrootute kohta) ning leides uue liidu nimekirjast Tiidu, näen seal kohe vana  karjäärikommunisti uuel võimalusteotsingul.  Kuidas saab inimene olla ühinemise vastu ning samas ajada õhinaga ühinemisega seotud asju ? Kuidas on võimalik, et veendunud Jõgeva-pooldaja pöörab päevapealt Vooremaa nime usku ? Ma olen ka varem oma kirjutistes öelnud, et ei suuda Tiitu, tema tegemisi, ütlemisi ja mõtteid tõsiselt võtta. Minu sisetunne ja veendumus järjest süvenevad.
 
Kui keegi pole juhtumisi veel kursis Jõgeva vallavaolikogu esimehe tegemistega minu pilgu läbi, on kasulik lugeda minu eelnevaid blogipostitusi aadressil http://www.kuremaa.ee/poliitika 
 
Kodanikud Vooremaa valimisliidus, olge valvsad - üks karjäärikommunistist tont käib ringi mööda Vooremaad! Vajadusel võtke ühendust kuulutusel oleval telefonil ning küsige otse allikalt tema mõtete, veendumuste ja tegemiste kohta. Eriti soovitan küsida Tiidu seisukohti teistel kuulutusel olevatel inimestel - tulevaste arusaamatuste vältimiseks. Neid on Jõgeva vallas esinenud liiga palju. Kui kedagi huvitab, võin personaalselt veel värvikaid ja pikantseid seiku juurde jutustada :-D
 
 
Raul Orava reedeõhtused mõtted 21.07.17
 

Hoiame mälu värske

Kuna ealiset iseärasuste tõttu kirjtan enda jaoks asju tihti üles, teen siia veel ühe meeldetuletuse. Puhtalt enda jaoks. 

 

Kui kunagi kuskil mälumängus esitatakse küsimus "kõige lühema Vallavolikogu istungi" kohta siis siit leiab täpse vastuse.

 

http://tartu.postimees.ee/4068967/vallavanema-kukutamiseks-moeldud-erakorraline-istung-kestis-vaid-mone-minuti

 

Kahjuks pole asjaosaliste kommentaaride seas Volikogu esimehelt ühtegi mõtet, väljaütlemist ega seisukohta. 

 

 

Raul Orav

 

 

Aprillinaljad ja tegelikkus

Ma siin üritasin paar päeva tagasi enda arust aprillinalja (https://www.facebook.com/raul.orav/posts/1852653311642870) teha. Välja tuli aga tavaline "oravanali" - ei olnudki üldse naljakas, sest osa huumorist läks täna Volikogu istungil tõeks kätte. 
 
Täna oli Jõgeva valla rahvast palju Aktuaalse kaamera kaudu telekapurki lastud. Oli toredaid inimesi, kes rõõmsalt kaamerasse naeratasid. Aga kahjuks oli uudise sisu ise taas kõike muud kui meeldiv ja seetõttu oli kaamera ees ka mehi, kellel nägu morn ees, midagi asjalikku kaamerasse ei öeldud ja rohkem nigu kommentaare ka polnud lisada.  Mis siin ikka, pole ka mul neile muud öelda, kui et "kes tegi - ise tegi". Või õigemini - ei teinud. Sest viimase aja valede tegude ja otsuste järg oli täpselt sama saamatu - isegi vallavanema umbusaldamisega ei saanud te hakkama, kulla sõbrad !
 
Millise immitsa tekitab see kõik aga meie koduvallale ? Keerutate hulga tolmu üles, Postimees kirjutab vallavanema umbusaldamisest, haistab verd ja uurib otsuse tagamaid. Volikogu esimees ei võta aga ajakirjanike telefonikõnesid vastu. Tekitab põnevust, krutib pinget - kirjanik ja loomeinimene ikkagi, süžee ju enne valimisi äge ? Muidugi tulevad telemehed volikogu istungit filmima! Saavad aga tünga, sest istung on lühem kui klipp õhtuses uudistesaates. Kui meie eelmine President tundis tihti piinlikkust Eesti rahva pärast siis minul teie pärast küll piinlik ei ole. Ehk neil, kes selle mõttetu missiooni algatasid ja sellega  kaasa jooksid, on.
 
Kui sellisesse seisu oleks sattunud jaapanlane, oleks ta häbi pärast sooritanud ilmselt harakiri.  Eesti kultuuriruumis pole see tavaks kuid riigimehena võiks Volikogu esimees võtta  vastutuse ja tagasi astuda. Jätkates saab temast varsti poliitiline zombi sest laip on ta juba praegu - kas keegi kujutab ette, et Tiitu võiks veel üleüldse tõsiselt võtta ? Mina ei kujuta. Ja valimised on juba liiga lähedal - rahvas ei unusta sellist lollitamist. Ole kordki mees, tee üks ilus "eesti harakiri"  ja astu ise tagasi, Tiit. 
 
PS Üks positiivne mõte ka - kui selle volikogu istungi eest makstakse liikmetele sama tasu, nagu tavalisel korralisel istungil osalemise eest, saavad volikogu liikmed lõpuks teada, mis tunne on viie minuti eest juristidest kallima tunnihinnaga palka saada. 
:-D
 
AK uudistesaates on Jõgeva valla teemaline saateosa järelvaadatav alates 23. minutist aadressil http://etv.err.ee/v/paevakajasaated/aktuaalne_kaamera/saated2100/44053eb1-098e-4bbd-9008-cad730229c3c/aktuaalne-kaamera-ilm 
 
Vallakodanik Raul Orav
 

Usaldamisest ja umbusaldamisest

Lugedes Eesti poliitikas toimuvast, hakkab iga päev silma mõni IRLi puudutav uudis, mis räägib arutust rapsimisest ja nii tuli tänagi kohe hommikul meedias jutt ära. 
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/juhtkiri-parem-uhineda-kui-valja-surra?id=77722518
 
Pikaajaline iseloomulik rapsimine käib riigis alates valitsusest kuni kohaliku omavalitsuse volikoguni välja. Ka Jõgeva valla volikogu juhtimises paistab valitsevat maailmalõpu meeleolu, sest viimasel ajal olnud juhtimine rabedalt närviline ja tehtud on ridamisi naljakaid, põhjendamatuid ning halbu otsuseid. 
1. Pandi otsutuskorras müüki vana mõisa laut Kuremaal ja siis loobuti ootamatult tehingust.
2. Kuremaa lossist müüdi ära Eesti esimese Vabariigi ajal sinna deponeeritud hinnaline maal ja sisuliselt varastatud väärtuse müügi õigustamisel jäi argumente ülegi. 
3. Järgmisena pandi müüki SA Kuremaa TAK tuluallikas ning Jõgeva ETKI renditav põllumaa. Vallaelanike nõuetekohasele pöördumisele vilistati ja aeti vastu seosetut juriidiliskorrektset jama. 
4. Valdade ühinemisel said normaalsed omavalitsused kasutada oma arvamuse avaldamisel e-hääletamist, meie vallas otsustati aga ilma pikemalt põhjendamata, et see ei lähe mitte. 
5. Viimane uudis - alles äsja tõsteti tulemusliku töö eest vallavanema (ning volikogu esimehe) palka ja eilses volikogus esitati vallavanemale umbusaldusavaldus, tuues põhjenduseks ... ma parem ei kirjuta sellest, see jätaks nii lollilt naljaka mulje. Lugege ja otsustage ise.
 
Volikogu esimees kirjutab Valla Teataja kolumnis:
 
"Kõik see nõuab meilt mõistvat suhtumist oma uuenevasse koduvalda ning ühise eesmärgi nimel tegutsemist. Seda enam, et järgmistele põlvedele jäävad meist maha ikka positiivsed tegemised. Nii käega katsutavad ja silmaga nähtavad kui ka need, mida kantakse edasi hea sõnaga. Küsimus on pigem selles, et kui hästi ja kas üldse me suudame ses praeguses lammutamise ja ajaloo salgamise ajastul säilitada oma juuri."
 
Kus on Sinu juured ? Millised on need positiivsed tegemised, millega Sa ajalehes hoopled ? Mis on Sinu käega katsutav eesmärk, kallis mees - kas saada uueks vallavanemaks või hoopis sügisel riigikokku ? Kodu ümber lammutades ja juuri läbi raiudes võid Sa vaevalt loota valijate heatahtlikkusele, sest usu mind, inimesed mäletavad Sinu tegemisi. Vähemalt need inimesed, kellel ON juured ja kes ise mõtlevad, mitte ainult ei loe lehest Sinu kiidukõnesid. Sest karjäärikommunistide aeg hakkab läbi saama. 
 
Hoiame Sinu tegemistel tegemistel silma peal, Tiit, sest kõiki ümbritsevaid inimesei piiritult umbusaldades Sa endale usaldust juurde ei võida.
 
Kodanik Raul Orav
 

Opositsiooniline matemaatika

Eile esitas volikogu esimees mulle kaheosalise  matemaatilis-retoorilise küsimuse - kuidas mul muidu matemaatikaga on ja kas ma tean, kui palju on 1700 jagatud kahega ? Küsimuse põhjus on ilmselt peidus minu kahes eelnevas postituses ja küsimuse vastus on samuti kaheosaline, nagu küsimus isegi: 

 

1. Matemaatiline vastus sõltub reeglist, milleni arvu lubatakse ümardada. Kontrollisin Exceliga järgi ning lähima "sajaliseni" ümardades oleks õigeks vastuseks kindlasti 900.

2. Sama tulemuse annab ka poliitiline lähenemine, mis teatavasti on eriti paindlik :)

 

Ma ei oleks viitsinud volikogu esimehe eilse küsimuse peale reageerida ja tänane postitus olekski võibolla jäänud kirjutamata. 

Opositsioonipoliitikuna pean aga vajalikuks teha volikogu esimehele kirjaliku märkuse selle kohta, et vaatamata oma lubadustele osaleda..., parandada..., ei olnud teda täna hommikul toimunud revisjonikomisjon istungil Kuremaa ujulas. Teemad, mis puudutavad Kuremaad, sh ujulat, on mulle aga eriti südamelähedased.

 

Tsiteerin volikogu esimehe viimases Valla teatajas öeldud sõnu: "Kõigi heade otsuste aluseks on tugev küünarnukitunne ehk üksmeel " ning lisan, et opositsioon annab alati oma panuse ja veel parema tulemuse nimel teeb ka oma küünarnukiga väikese sõbraliku müksu.  Seekord Tiidule :)

 

Raul Orav

  

Veel volikogu esimehe palgatõusust

Volikogu uus esimees lubas peale enda 100% palgatõusu asuda muuhulgas topeltinnukusega "valgustama ja propageerima häid algatusi ja tegemisi ajakirjanduses."


Esimene "pääsuke" on lennanud ning kajastanud tema head algatust palkade tõstmisel kohalikus lehes Vooremaa.

Tõesti hea tegu, sest palgatõusu (vist ca 8% ) said (vist) ka kõik ametnikud ja võibolla isegi allasutuste töötajad. 

 

Valla Teataja ilmub vist juba selle nädala lõpus ? Ootame ja vaatame, mis seal kirjas on.

 

Raul Orav

 

 

 

Mõte Jõgeva Vallavolikogu 22.10.2015 istungilt


Üks minu mõte valla volikogu viimase istungiga seoses.

 

Volikogu võttis vastu otsuse liikmete tasustamise muutmiseks:

 

§ 2.  Volikogu esimehe ja aseesimehe tasustamine

(1) Jõgeva Vallavolikogu esimehe töötasu suuruseks kehtestada 50 % vallavanema palgamäärast. Töötasu maksta 11 kalendrikuu eest aastas.

 

 

Teised said ka juurde. Mulle aga meenus seda juttu kuulates, et "poliitikasse minnes" ma isegi ei teadnud, et selle eest raha ka makstakse. Kandideerimise põhjuseks olid muud motivaatorid - inimeste  usaldus, soov midagi kodupiirkonna jaoks ära teha, pidurdada vallas toimuvaid valeotsuseid jne .

Seega hääletasid volikogus minuga sama meelt olevad volikoguliikmed ka tasude tõstmise vastu. Ajal, mil õpetajad, arstid, noorsoo- ning sotsiaaltöötajad ja paljud teised (sh valla allasutuste töötajad) teenivad palka, millega äraelamine on kunst (et mitte öelda - mustkunst), ei ole ilus teha volikogu esimehele 900.-€ palgaga töökoht. Usun, et ta on väga hea mees. Usun, et ka võtab osa kõikidest komisjonidest, nõukogudest, koosolekutest. Usun, et ta organiseerib edaspidi vallas toimuva kajastamist kolmekordse hooga aga .... ma ei tea, kuidas ta seda oma valijatele põhjendab. Seni oli volikogu esimehe palk 25% vallavanema omast, seega matemaatiliselt suurenes lihtsa liigutusega volikogu esimehe sissetulek 100%

 

Võtke seda uudist kuidas tahate. Mina võtan teadmiseks.


Raul Orav

 

 

 

 

 

 
Näitan: 13 tulemust.
Elemente lehe kohta 20
of 1